پلان:

دراین بخش مهندسین معمار، بهینه ترین پلان ها را به لحاظ بصری، بهینه سازی مصرف انرژی، حفظ سنت های ایرانی و ... طراحی و به صورت سه بعدی ارائه می دهند تا کارفرما بتواند به راحتی داخل پلان به صورت مجازی گردش کرده و تمام زوایای آن را قبل ازساخت ببیند.

طراحی معماری داخلی و نما:

امروزه طراحی داخلی و نما به یک امر بسیار رایج در ایران تبدیل شده است. در گروه خانه ایرانی، متخصصین این امر با توجه به سوابق درخشان و اجرای پروژه های متعدد، طراحی داخلی و نما را بر اساس ماندگاری، دوام، زیبایی و صرفه اقتصادی بر اساس معماری پایدار انجام می دهند. با مقایسه کارهای طراحی و اجرا شده این گروه با کارهای مشابه اجرا شده، می توان به تفاوت های ذکر شده پی برد. در یک طرح بهینه می توان با کاهش هزینه ها، خانه ای با مصالح استاندارد، مقاوم و زیبا داشت.

01 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11) 1 (12) 1 (13) 1 (14) 15