نماتِک | نمای ساختمان جدید | نمای مدرن ایرانی رومی | نمای GFRC | نمای سبک

مسئله ای که در درجه اول برای نمای ساختمان اهمیت دارد زیبایی و جلوه بصری آن است. هرچه قدر ساختمان، دارای نمای زیبا، جدید و متفاوت تری باشد، بیشتر مورد توجه عموم مردم قرار می­گیرد. جدای از این قضیه، استفاده از یک نمای سبک ، مستحکم و دارای مزیت های مالی و کاربردی، بسیار...