ساختمان اداری راه آهن

  • پلان باز و آزاد
  • استفاده از منحنی جهت انعطاف پذیری فضاهای داخلی و نمای خارجی
  • استفاده از کانسپت لوکوموتیو جهت برقراری ارتباط انتزاعی با نما
  • استفاده از آتریوم مرکزی و ترکیب کار دیجیتال و هوشمند

ویژگی های بنا

  • تلفیق معماری سنتی ایرانی با معماری مدرن
  • ساختمان اکولوژیک و پایدار استفاده از آخرین تکنولوژی معماری ارگانیک
  • جهت گیری مناسب ساختمان (زایش نوری)